หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองปล่อง:-

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายพีระพันธ์ จันทร์แจ่มภพ

  ประธานสภาเทศบาล

 • thumbnail

  นายธาดา ชาติประสบ

  รองประธานสภาเทศบาล

 • thumbnail

  นายบุญมั่น บุญรอดดวง

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • thumbnail

  นางต๋อย เตียงนิล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • thumbnail

  นายสัมฤทธิ์ จำเนียรกูล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • thumbnail

  นายทิวากร พรมเมล์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • thumbnail

  นางสมพิศ จังอินทร์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • thumbnail

  นายประทีป ม่านทอง

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • thumbnail

  นางประนาด สวัสดี

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • thumbnail

  นายสนทยา เภสัชชะ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • thumbnail

  นายอาทิตย์ คงสืบชาติ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • thumbnail

  นายอภิวัฒน์ ด้วงมาลา

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2