หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองปล่อง:-

Personnel

กองช่าง

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ ชูประทีป

  นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายชนินทร์ ภัทรมูล

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวณัฐนิชา พิมพล

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายธีระศักดิ์ คงสืบชาติ

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายโอฬาร สุขสบาย

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา