หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองปล่อง:-

Personnel

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวอารีรัตน์ เข็มบุบผา

  นักพฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  09 7242 7419

 • thumbnail

  นายพีรยุทธ สำรวจวงค์

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวนารี โค่นถอน

  คนงานทั่วไป