หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองปล่อง:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายถนอม แก้วแจ่มจันทร์

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองปล่อง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์08 1760 3422

อีเมล