หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลหนองปล่อง:-

Personnel

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสนทยา คงสืบชาติ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น

  08 0728 1095

 • thumbnail

  นายวโรตนม์ สงกูล

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพิชชาอร ไพรชัฎ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวพังงา หรั่งนรินทร์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวมนัสนันท์ จันทร์เรือง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวชฏาพร ภูมิไสว

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นายพีริยะพันธ์ จันทร์แจ่มภพ

  เจ้าหน้าที่กีฬาและสันทนาการ